Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγόριανης/Επταλόφου σε χορούς από τη Θράκη, στην εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Χορού, Ιτέα, 4 Απριλίου 2016 (φωτογραφίες)

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγόριανης/Επταλόφου
σε χορούς από τη Θράκη,
στην εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Χορού,
Ιτέα, 4 Απριλίου 2016