Παρουσίαση του βιβλίου «Ο Γιάννης Μαρρές και η φιλία του με το Νικηφόρο Βρεττάκο» του Δημήτρη Φαφούτη, 28 Νοεμβρίου 2016, 19.00, Αθήνα

Παρουσίαση του βιβλίου 
«Ο Γιάννης Μαρρές και η φιλία του με το Νικηφόρο Βρεττάκο»
του Δημήτρη Φαφούτη

28 Νοεμβρίου 2016, Δευτέρα, 19.00
Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών, Γενναδίου 8, Αθήνα

Τα έσοδα του βιβλίου θα διατεθούν για τη διάσωση της οικίας του Γιάννη Μαρρέ που δώρισε στην Τοπική Κοινότητα Πολυδρόσου.

1698