Χοροεσπερίδα των Συλλόγων του Διακοπίου, 27 Ιανουαρίου 2017, 21.30, «Etal Club», Αργυρούπολη Αττικής

Χοροεσπερίδα των Συλλόγων του Διακοπίου

27 Ιανουαρίου 2017, Παρασκευή, 21.30
«Etal Club», Βουλιαγμένης 120, Αργυρούπολη Αττικής

1680