Απογευματινή εκδρομή του Συλλόγου Γυναικών Γαλαξειδίου στην Πάτρα, προσκύνημα στον Άγιο Ανδρέα, 29 Νοεμβρίου 2016

Απογευματινή εκδρομή του Συλλόγου Γυναικών Γαλαξειδίου στην Πάτρα

προσκύνημα στον Άγιο Ανδρέα

29 Νοεμβρίου 2016, Τρίτη 
αναχώρηση: 15.00, από την Πλατεία «Μανουσάκια»

1664