Σημαντικές προσφορές στο Σούπερ Μάρκετ Βορριάς (Κίρρα), 25 και 26 Νοεμβρίου 2016

 

Σημαντικές προσφορές στο Σούπερ Μάρκετ Βορριάς (Κίρρα)

25 και 26 Νοεμβρίου 2016, Παρασκευή και Σάββατο

Αγίου Ιωάννου 41 και Σταμογιάννου, Κίρρα, τηλ. 226503431