Μαθήματα Δερματοτεχνίας, κάθε δεύτερη Τετάρτη, 16.00 – 18.00 και 18.00 – 20.00, «Οι Φίλοι της Κίρρας»

Μαθήματα Δερματοτεχνίας

κάθε δεύτερη Τετάρτη, 16.00 – 18.00 και 18.00 – 20.00
«Οι Φίλοι της Κίρρας», Πλατή 7, Κίρρα

πληροφορίες:
Ευαγγελία Κοκμοτού – Ιωαννίδου, τηλ. 6973237370

1681