Η Φωκίδα στο Αρχείο του Σπηλαιολογικού Ελληνικού Εξερευνητικού Ομίλου

Η Φωκίδα στο Αρχείο του Σπηλαιολογικού Ελληνικού Εξερευνητικού Ομίλου

Κατάλογος με τα Σπήλαια της Φωκίδας

Φωτογραφίες από το βάραθρο «Επτάστομο» (Επτάλοφος)

Φωτογραφίες από τη Νεραϊδοσπηλιά (Βάργιανη)

Φωτογραφίες από το Σκληθράκι (Οίτη)

Φωτογραφίες από την Πηγή Καλλίου

Έκθεση αποστολής στο βάραθρο «Επτάστομο» (Επτάλοφος), 2000

Δημοσίευμα για το βάραθρο «Επτάστομο» (Επτάλοφος), μάλλον στο περιοδικό «Βουνό», 1940

Δημοσίευμα για το βάραθρο «Επτάστομο» (Επτάλοφος), μάλλον στο περιοδικό «Βουνό», 1939

Έκθεση εξερερεύνησης του σπηλαίου «Ασκηταριό» (Δελφοί), 2010

Χαρτογράφηση του σπηλαίου «Ασκηταριό» (Δελφοί), 2010

Έκθεση εξερερευνήσεων του σπηλαίου «Βελχάκι» (Καστριώτισσα), 2004 – 2009

Αναφορά για την αποστολή στα Βαρδούσια, 2010

* Η καταγραφή έγινε από το Δίκτυο Ενημέρωσης Φωκίδας.

1683