Δημοπρασία για την εκμίσθωση δημοτικών κοινοχρήστων χώρων (πλατεία) στην Τ.Κ. Φιλοθέης και στην Τ.Κ. Καστρακίου του Δήμου Δωρίδας, 24 Νοεμβρίου 2016, 10.00, Ευπάλιο

Δημοπρασία για την εκμίσθωση
δημοτικών κοινοχρήστων χώρων (πλατεία)
στην Τ.Κ. Φιλοθέης και στην Τ.Κ. Καστρακίου του Δήμου Δωρίδας

24 Νοεμβρίου 2016, Πέμπτη, 10.00 – 11.00
Δημοτικό Κατάστημα Ευπαλίου

< πάτησε εδώ για να δεις περίληψη της σχετικής διακήρυξης >

ddoridas