Φωτογραφίες από το Εργαστήριο της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Φωκίδας με τους γονείς των μαθητών του Νηπιαγωγείου Ευπαλίου, στις 15 Νοεμβρίου 2016

Εργαστήριο της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Φωκίδας
με τους γονείς των μαθητών του Νηπιαγωγείου Ευπαλίου

στις 15 Νοεμβρίου 2016

συντονίστριες: Δήμητρα Σταυρίδη και Δέσποινα Παπαϊωάννου

15

10

09

11

14

01