Σημαντικές προσφορές στο Σούπερ Μάρκετ Βορριάς (Κίρρα), 15, 16 και 17 Νοεμβρίου 2016

Σημαντικές προσφορές στο Σούπερ Μάρκετ Βορριάς (Κίρρα)

15, 16 και 17 Νοεμβρίου 2016, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη

Αγίου Ιωάννου 41 και Σταμογιάννου, Κίρρα, τηλ. 226503431