Πρώτο χιόνι στην Πυραμίδα της Γκιώνας (φωτογραφία του Μιχάλη Καλαφατά)

Πρώτο χιόνι στην Πυραμίδα της Γκιώνας

φωτογραφία του Μιχάλη Καλαφατά

13 Νοεμβρίου 2016

437