Κόπηκαν τα δύο μεγάλα πεύκα που βρίσκονταν μέσα στο παλιό νεκροταφείο του Ευπαλίου

Κόπηκαν τα δύο μεγάλα πεύκα
που βρίσκονταν μέσα στο παλιό νεκροταφείο του Ευπαλίου