Για περίεργα παιχνίδια στην πλάτη του Ευπαλίου σχετικά με την μετακόμιση του Αστυνομικού Τμήματος Ευπαλίου, μιλάει ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας

Για περίεργα παιχνίδια στην πλάτη του Ευπαλίου
σχετικά με την μετακόμιση του Αστυνομικού Τμήματος Ευπαλίου, 
μιλάει ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας