Σημαντικές προσφορές στο Σούπερ Μάρκετ Βορριάς (Κίρρα), 9 και 10 Νοεμβρίου 2016

Σημαντικές προσφορές στο Σούπερ Μάρκετ Βορριάς (Κίρρα)

9 και 10 Νοεμβρίου 2016, Τετάρτη και Πέμπτη

Αγίου Ιωάννου 41 και Σταμογιάννου, Κίρρα, τηλ. 226503431