Καλλιτεχνικό Εργαστήριο για Παιδιά στα Καστέλλια, κάθε Σάββατο, 10.00 – 11.30

Καλλιτεχνικό Εργαστήριο για Παιδιά στα Καστέλλια!

κάθε Σάββατο, 10.00 – 11.30
Δημοτικό Σχολείο Καστελλίων

διοργάνωση: Πολιτιστικός Σύλλογος Καστελλίων

1744