Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διοργάνωση Πενταήμερης Εκπαιδευτικής Εκδρομής του Μουσικού Σχολείου Άμφισσας στη Θεσσαλονίκη, 14 – 18 Δεκεμβρίου 2016

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος
για τη διοργάνωση Πενταήμερης Εκπαιδευτικής Εκδρομής
του Μουσικού Σχολείου Άμφισσας
στη Θεσσαλονίκη, 14 – 18 Δεκεμβρίου 2016

< πάτησε εδώ για να δεις το σχετικό έγγραφο >

1749