Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την διοργάνωση Εκπαιδευτικής Επίσκεψης του Γυμνασίου Άμφισσας στη Βουλή των Ελλήνων, στις 24 Νοεμβρίου 2016

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την διοργάνωση
Εκπαιδευτικής Επίσκεψης του Γυμνασίου Άμφισσας
στη Βουλή των Ελλήνων, στις 24 Νοεμβρίου 2016

1752