Εθελοντική Αιμοδοσία στο Γαλαξείδι, 10 Νοεμβρίου 2016, Πέμπτη, 17.30 – 20.30, Αίθουσα Δημοτικού Σχολείου

Εθελοντική Αιμοδοσία στο Γαλαξείδι!

10 Νοεμβρίου 2016, Πέμπτη, 17.30 – 20.30
Αίθουσα Δημοτικού Σχολείου Γαλαξειδίου

1755