Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Κίρρας, 11 Νοεμβρίου 2016, 19.00

Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Κίρρας

11 Νοεμβρίου 2016, Παρασκευή, 19.00
Γραφείο Τοπικής Κοινότητας Κίρρας

< πάτησε εδώ για να δεις τη σχετική πρόσκληση >

Θέματα

  1. Αποδοχή εθελοντικών εργασιών επισκευής και συντήρησης σε παλαιό προσκυνητάρι πλησίον Δημοτικού Σχολείου Κίρρας.
  2. Προγραμματισμός εθελοντικών δράσεων στην Κίρρα σε συνεργασία με συλλόγους για την εξυπηρέτηση αναγκών της τοπικής Κοινότητας (αρθ.84, παρ.5 Ν.3852/10).
  3. Προγραμματισμός εορταστικών εκδηλώσεων στην Κίρρα.
  4. Προτάσεις εύρυθμης λειτουργίας και ευταξίας νέου κοιμητηρίου Κίρρας, προς αντιμετώπιση προβλημάτων.
  5. Αποδοχή κληρονομιάς υπέρ της τοπικής κοινότητας από αποβιώσαντα πολίτη της Κίρρας.
  6. Καταγραφή αναγκών –προτάσεις για έργα στην Τοπική Κοινότητα Κίρρας.

1756