Αύξηση 84% του μόνιμου πληθυσμού των χωριών της βορειοδυτικής Δωρίδας, σε μία δεκαετία

Αύξηση 84% του μόνιμου πληθυσμού
των χωριών της βορειοδυτικής Δωρίδας, σε μία δεκαετία

πηγή: orinidorida.blogspot.gr
της Ομοσπονδίας Συλλόγων Βορειοδυτικής Δωρίδας

Συντάξαμε και παρουσιάζουμε ένα πίνακα με τον πληθυσμό των χωριών της Ομοσπονδίας Συλλόγων Β/Δ Δωρίδας από τις απογραφές που έγιναν από την Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας το 2001 και το 2011. Πέρα από χρήσιμες πληροφορίες που μας δίνει, μπορούμε να εξάγουμε και πολλά ακόμα ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο μόνιμος πληθυσμός (που ζει όλο το χρόνο) και όχι ο πραγματικός, ο οποίος επηρεάζεται και από τις μαζικές κινητοποιήσεις που πραγματοποιούν τα χωριά την περίοδο της απογραφής.

Σύμφωνα λοιπόν με τον πίνακα ο μόνιμος πληθυσμός των χωριών μας παρουσίασε πολύ μεγάλη αύξηση το 2011 κατά 87% (από 1086 σε 2038 κατοίκους). Η αύξηση αυτή παρατηρείται στην πλειονότητα των χωριών με εντυπωσιακότερη την περίπτωση του Διχωρίου όπου ο μόνιμος πληθυσμός εμφανίζεται από 9 άτομα το 2001 να αυξάνει στα 204 το 2011 (αύξηση 2167% !!!). Έτσι το χωριό από τη 12η θέση που είχε μεταξύ των δεκατριών της Δημοτικής Ενότητας Βαρδουσίων, εμφανίζεται τώρα 2ο μετά την Πενταγιού που και αυτή εμφάνισε σημαντική άνοδο 92% (από 128 σε 246 άτομα). Εντυπωσιακές επίσης είναι οι αυξήσεις της Κερασιάς 967% (από 6 σε 64 άτομα), του Κουπακίου 195% (από 22 σε 65 άτομα), του Δάφνου 163% (από 49 σε 129 άτομα) και του Διακοπίου 145% (από 94 σε 230 άτομα).

< πάτησε εδώ για να διαβάσεις ολόκληρο το άρθρο >

1765