«Οι καρέκλες» του Ευγένιο Ιονέσκο, παράσταση της Θεατρικής Ομάδας Φωκίδας «Οι Α-διέξοδοι», 5 Νοεμβρίου 2016, 20.00, «Παρθεναγωγείο», Γαλαξείδι

«Οι καρέκλες»
του Ευγένιο Ιονέσκο

παράσταση της Θεατρικής Ομάδας Φωκίδας «Οι Α-διέξοδοι»

5 Νοεμβρίου 2016, Σάββατο, 20.00
«Παρθεναγωγείο», Γαλαξείδι

πληροφορίες: τηλ. 694712859 και 6945383743

1766