Σημαντικές προσφορές στο Σούπερ Μάρκετ Βορριάς (Κίρρα), 4 και 5 Νοεμβρίου 2016

Σημαντικές προσφορές στο Σούπερ Μάρκετ Βορριάς (Κίρρα)

4 και 5 Νοεμβρίου 2016, Παρασκευή και Σάββατο

Αγίου Ιωάννου 41 και Σταμογιάννου, Κίρρα, τηλ. 226503431