Εθελοντική Αιμοδοσία στο Γαλαξείδι, 1 Νοεμβρίου 2022, 17.30 – 20.30, Περιφερειακό Ιατρείο Γαλαξειδίου