Πρόβες της Θεατρικής Ομάδας του Πολιτιστικού Συλλόγου Νέων Γραβιάς, κάθε Τετάρτη και Πέμπτη, 17.00 – 20.00

Πρόβες της  Θεατρικής Ομάδας
του Πολιτιστικού Συλλόγου Νέων Γραβιάς

κάθε Τετάρτη και Πέμπτη, 17.00 – 20.00

πληροφορίες: τηλ. 6983626434

1893