Ο Red 96.3 κληρώνει ένα διήμερο για 2 άτομα στο ξενοδοχείο «Γανυμήδης», στο Γαλαξείδι!

Ο Red 96.3 κληρώνει ένα διήμερο για 2 άτομα
στο ξενοδοχείο «Γανυμήδης», στο Γαλαξείδι!

Ο Red 96.3 κάθε εβδομάδα κληρώνει ένα διήμερο σε κοντινούς προορισμούς της Αθήνας.

Αυτή την εβδομάδα, η κλήρωση αφορά ένα διήμερο για 2 άτομα στο ξενοδοχείο «Γανυμήδης», στο Γαλαξείδι!

Πληροφορίες και όροι συμμετοχής στην κλήρωση:
1884