Σημαντικές προσφορές στο Σούπερ Μάρκετ Βορριάς (Κίρρα), 1, 2 και 3 Νοεμβρίου 2016

Σημαντικές προσφορές στο Σούπερ Μάρκετ Βορριάς (Κίρρα)

1, 2 και 3 Νοεμβρίου 2016, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη

Αγίου Ιωάννου 41 και Σταμογιάννου, Κίρρα, τηλ. 226503431