Στις 4 Νοεμβρίου 2016 οι συναντήσεις του δημάρχου Δωρίδας με τους διαμένοντες στην Αττική δημότες

Στις 4 Νοεμβρίου 2016 οι συναντήσεις του δημάρχου Δωρίδας
με τους διαμένοντες στην Αττική δημότες

ddoridas

Δήμος Δωρίδος
Γραφείο Δημάρχου
Πληροφoρίες:Τίτου Δέσποινα
Τηλ.: 2266022066-2266022147
Φαξ: 2266022393
lidoriki@otenet.gr

Ανακοίνωση

Ενημερώνουμε ότι, λόγω της αργίας της 28ης Οκτωβρίου, οι συναντήσεις του Δημάρχου στην Αθήνα θα πραγματοποιηθούν εκτάκτως την Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2016.

(Διεύθυνση: Ιέρωνος και Τιμοθέου, γραφεία Δωρικής Αδελφότητας)