Εκδρομή του Πολιτιστικού Συλλόγου Νέων Γραβιάς σε Μετέωρα – Τρίκαλα – Ξυνιάδα Δομοκού, 12 Νοεμβρίου 2016

Εκδρομή του Πολιτιστικού Συλλόγου Νέων Γραβιάς
σε Μετέωρα – Τρίκαλα – Ξυνιάδα Δομοκού

12 Νοεμβρίου 2016, Σάββατο

1921