«Προχριστιανική Κρίσα και Μεταχριστιανικό Χρισσό», ομιλία της Βιολέττας Δαραδήμου – Ράπτη, 30 Οκτωβρίου 2016, 11.00, Εθνολογικό και Ιστορικό Μουσείο Χρισσού

«Προχριστιανική Κρίσα και Μεταχριστιανικό Χρισσό»

ομιλία της Βιολέττας Δαραδήμου – Ράπτη
(φιλόλογος – ιστορικός)

30 Οκτωβρίου 2016, Κυριακή, 11.00
Εθνολογικό και Ιστορικό Μουσείο Χρισσού

1932