Σημαντικές προσφορές στο Σούπερ Μάρκετ Βορριάς (Κίρρα), 29 Οκτωβρίου 2016

Σημαντικές προσφορές στο Σούπερ Μάρκετ Βορριάς (Κίρρα)

29 Οκτωβρίου 2016, Σάββατο

Αγίου Ιωάννου 41 και Σταμογιάννου, Κίρρα, τηλ. 226503431