Εκδήλωση του Πολιτιστικού Συλλόγου Γαλαξειδίου για την Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940, 27 Οκτωβρίου 2016, 19.30, «Παρθεναγωγείο», Γαλαξείδι

Εκδήλωση του Πολιτιστικού Συλλόγου Γαλαξειδίου 
για την Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940

27 Οκτωβρίου 2016, Πέμπτη, 19.30
«Παρθεναγωγείο», Γαλαξείδι

1911