Σημαντικές προσφορές στο Σούπερ Μάρκετ Βορριάς (Κίρρα), 26 και 27 Οκτωβρίου 2016

Σημαντικές προσφορές στο Σούπερ Μάρκετ Βορριάς (Κίρρα)

26 και 27 Οκτωβρίου 2016, Τετάρτη και Πέμπτη

Αγίου Ιωάννου 41 και Σταμογιάννου, Κίρρα, τηλ. 226503431