Πρώτη ημέρα της 6ης Διακρατικής Συνάντησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+DSH – Positive Choices στην Άμφισσα (18 Οκτωβρίου 2016)

Πρώτη ημέρα της 6ης Διακρατικής Συνάντησης
του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+DSH – Positive Choices
στην Άμφισσα

18 Οκτωβρίου 2016