Μαθήματα Κοπτικής – Ραπτικής του Πολιτιστικού Συλλόγου Γαλαξειδίου, κάθε Τετάρτη, 17.00 – 19.00

psgalaxidiou1

Πολιτιστικός Σύλλογος Γαλαξειδίου

Μαθήματα Κοπτικής – Ραπτικής

κάθε Τετάρτη, 17.00 – 19.00
Αίθουσα Παρθεναγωγείου, Γαλαξείδι

πληροφορίες: Μαρία Κωστάκου, τηλ.6977559708