Μαθήματα/Πρόβες των Χορωδιών του Πολιτιστικού Συλλόγου Γαλαξειδίου

Χορωδίες του Πολιτιστικού Συλλόγου Γαλαξειδίου
Μαθήματα/Πρόβες 2016 – 2017

psgalaxidiou1

Κάθε Τρίτη

18.30 – 19.30: Ενήλικες  (Αίθουσα Παρθεναγωγείου)

Κάθε Σάββατο

16.00 – 17.00: Έφηβοι  (Αίθουσα Παρθεναγωγείου)

17.00 – 18.00: Παιδιά – Μεταλλόφωνο  (Αίθουσα Παρθεναγωγείου)

πληροφορίες: Μαρία Κωστάκου, τηλ.6977559708