Σημαντικές προσφορές στο Σούπερ Μάρκετ Βορριάς (Κίρρα), 18 Οκτωβρίου 2016

 Σημαντικές προσφορές στο Σούπερ Μάρκετ Βορριάς (Κίρρα)

18 Οκτωβρίου 2016, Τρίτη

Αγίου Ιωάννου 41 και Σταμογιάννου, Κίρρα, τηλ. 226503431