Εκλογές στον Πολιτιστικό Σύλλογο Ερατεινής για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, 29 Απριλίου 2016, 11.00 – 13.00, Αίθουσα «Μικρό Μπαράκι», Παραλία Ερατεινής

Εκλογές στον Πολιτιστικό Σύλλογο Ερατεινής 
για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου

29 Απριλίου 2016, Παρασκευή, 11.00 – 13.00
Αίθουσα «Μικρό Μπαράκι», Παραλία Ερατεινής

933