Μαθήματα των Χορευτικών Τμημάτων του Πολιτιστικού Συλλόγου Γαλαξειδίου, κάθε Δευτέρα

Χορευτικά Τμήματα του Πολιτιστικού Συλλόγου Γαλαξειδίου
Μαθήματα 2017 – 2018

psgalaxidiou1

Κάθε Δευτέρα

17.00 – 18.00: Α’ – Β’ – Γ’Δημοτικού (Αίθουσα Παρθεναγωγείου)

18.00 – 19.00: Δ’ – Ε’ – ΣΤ’ Δημοτικού (Αίθουσα Παρθεναγωγείου)

19.00 – 20.00: Έφηβοι –  Ενήλικες (Αίθουσα Παρθεναγωγείου)

20.00 – 21.00: Έφηβοι –  Ενήλικες (Αίθουσα Παρθεναγωγείου)

πληροφορίες: τηλ.6981875723