Ωράριο λειτουργίας Εθνολογικού και Λαογραφικού Μουσείου Χρισσού

Ωράριο λειτουργίας
Εθνολογικού και Λαογραφικού Μουσείου Χρισσού
Συλλογή Ηλία Ε. Δαραδήμου

τηλ. 6936629755

Πέμπτη 11.00 – 14.00
Παρασκευή: 17.00 – 20.00
Σάββατο: 10.00 – 14.00
Κυριακή: 10.00 – 14.00

https://www.facebook.com/chrissomuseum