Γκιώνα (φωτογραφίες του Παναγιώτη Λαλά, Σεπτέμβριος 2016)

 Γκιώνα 

φωτογραφίες του Παναγιώτη Λαλά

Σεπτέμβριος 2016