Λίμνη Μόρνου (φωτογραφίες του Παναγιώτη Λαλά, Οκτώβριος 2016)

Λίμνη Μόρνου

φωτογραφίες του Παναγιώτη Λαλά

Οκτώβριος 2016