Σημαντικές προσφορές στο Σούπερ Μάρκετ Βορριάς (Κίρρα), 15 Οκτωβρίου 2016

 Σημαντικές προσφορές στο Σούπερ Μάρκετ Βορριάς (Κίρρα)

15 Οκτωβρίου 2016, Σάββατο

Αγίου Ιωάννου 41 και Σταμογιάννου, Κίρρα, τηλ. 226503431