Αναβιωτικός Σύλλογος και Φύλακες Μνήμης «Σάλωνα του 21»: Εκδήλωση για τη «Μάχη της Άμπλιανης» (14 Ιουλίου 1824), 18 Ιουλίου 2021, 10.30

Εκδήλωση για την «Μάχη της Άμπλιανης»

Κυριακή 18 Ιουλίου 2021, 10.30

Ακολουθεί σχετικό σχεδιάγραμμα της θέσης «Ταμπούρια»…