Τηλεσυνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών, 14 Ιουλίου 2021, 19.00

Τηλεσυνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών

Τετάρτη 14 Ιουλίου 2021, 19.00

< Πάτησε εδώ για να δεις την πρόσκληση >

< Πάτησε εδώ για να δεις τις εισηγήσεις >

Θέματα:

1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2021. (Εισηγήτρια: κ. Μαρία Γιαννάκη, αναπλ. προϊσταμένη Δ/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών).

2. Έγκριση σχεδίου δανειακής σύμβασης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΠΡΩΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ ΚΑΨΑΛΗ (Δ.Κ. ΙΤΕΑΣ)» και ορισμός του Δημάρχου ως νομίμου εκπροσώπου για την υπογραφή του. (Εισηγήτρια: κ. Μαρία Γιαννάκη, αναπλ. προϊσταμένη Δ/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών).

3. Έγκριση αποδοχής τρίτης παράτασης συμβατικού χρόνου του Ειδικού Δεσμευμένου Λογαριασμού στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων για την υλοποίηση του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου»-Άξονας Προτεραιότητας 4 «Αστική
Βιώσιμη Κινητικότητα». (Εισηγήτρια: κ. Μαρία Γιαννάκη, αναπλ. προϊσταμένη Δ/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών).

4. Αντικατάσταση μελών επιτροπής παραλαβής προμηθειών. Προσαρμογή στις διατάξεις του ν. 4782/2021. (Εισηγήτρια: κ. Μαρία Γιαννάκη, αναπλ. προϊσταμένη Δ/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών).

5. Τροποποίηση (3η) ετήσιου προγράμματος δράσης – τεχνικού προγράμματος 2021 με ταυτόχρονη αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου. (Εισηγήτρια: κ. Σπυριδούλα Λαχανά, αν. προϊσταμένη του Αυτ. Τμ. Προγρ/σμού).

6. Πρακτική άσκηση σπουδαστών ΙΕΚ. (Εισηγητής: κ. Ευθύμιος Κοντογιώργος, αν. προϊστάμενος Διοικ/κών Υπηρεσιών ).

7. Σύσταση επιτροπών παραλαβής έργων. Κλήρωση Δημοτικών συμβούλων. (Εισηγήτρια: κ. Ευγενία Πολυχρονοπούλου, αν. προϊστ. Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών).

8. Κατανομή πίστωσης της Β’ δόσης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων και δαπάνη για σχολική τροχονόμο έτους 2021 συνολικού ποσού 73.040,00€. (Εισηγητής: κ Νικόλαος Κατσικούλης, εντ. Δημ. Σύμβουλος).

9. Γνωμοδότηση για ίδρυση τμήματος ένταξης (Τ.Ε.) στο 6/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Γαλαξιδίου Δήμου Δελφών. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Κατσικούλης, εντ. Δημοτικός σύμβουλος).

10. Τροποποίηση της αριθ. 478/12.11.2018 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου «Κατάρτιση και ψήφιση ενιαίου Κανονισμού λειτουργίας Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ) του Δήμου Δελφών. (Εισηγήτρια: κ. Χρυσάφω Σεγκούνη, Αντιδήμαρχος).

11. Λήψη απόφασης για εκ νέου παραχώρηση από τον ΟΑΕΔ Καταστημάτων και Αιθουσών Συγκέντρωσης που βρίσκονται σε οικισμούς καταργηθέντος ΟΕΚ, που παραχωρήθηκαν, κατά χρήση, σε χρονικό διάστημα προγενέστερο της καθολικής διαδοχής αυτού από τον ΟΑΕΔ (18.04.2013). (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λουπάκος, Αντιδήμαρχος)

12. Έκφραση γνώμης επί του σχεδίου τιμολογιακής πολιτικής και του σχεδίου τεχνικού προγράμματος του Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. για το έτος 2022 σύμφωνα με το άρθρο 242 παρ. 1 του Ν. 4555/2018. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

13. Ανάληψη πρωτοβουλιών για την άρση του αποκλεισμού των Περιφερειακών Τηλεοπτικών Σταθμών από τον Εθνικό Σχεδιασμό για την κάλυψη των «λευκών περιοχών». (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

14. Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα μίσθωσης ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης μηχανοστασίου και αποθήκης. (Εισηγητής: Χαρίλαος Αγαπητός, Αντιδήμαρχος).