Η Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Φωκίδας στο Κέντρο Υγείας Ιτέας: 19, 22 και 23 Ιουλίου 2021

Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Φωκίδας

Κέντρο Υγείας Ιτέας

Δευτέρα 19 Ιουλίου 2021, 12.00 – 17.00

Πέμπτη 22 Ιουλίου 2021, 15.00 – 21.00

Παρασκευή 23 Ιουλίου 2021, 9.00 – 14.00

πληροφορίες – ραντεβού: τηλ. 2265022924, 6948188864