Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δωρίδος, 12 Ιουλίου 2021, 11.00, Δημοτικό Κατάστημα Ερατεινής

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δωρίδος

Δευτέρα 12 Ιουλίου 2021, 11.00
Δημοτικό Κατάστημα Ερατεινής

< Πάτησε εδώ για να δεις την πρόσκληση >

Θέματα:

ΘΕΜΑ 1: Κατάρτιση όρων διακήρυξης φανερής και προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση αιγιαλού – παραλίας στην Κοινότητα Μανάγουλης (Χιλιαδού) Δήμου Δωρίδος για τα έτη 2021-2022.

 ΘΕΜΑ 2: Έγκριση β΄ Πρακτικού Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού για ανάθεση της υπηρεσίας: «Δαπάνη για χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και υποστήριξη εφαρμογών-Αξιοποίηση ηλεκτρονικού Δικτύου για πληρωμή μέσω τράπεζας» για τις ανάγκες του Δήμου Δωρίδος».

 ΘΕΜΑ 3: Έγκριση β΄ Πρακτικού Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού για ανάθεση της υπηρεσίας: «Παροχή υπηρεσιών αποτύπωσης, ψηφιακής φωτογράφησης και καταμέτρησης των παροχών ύδρευσης – Πιστοποίηση παρανομών / αδήλωτων παροχών στις Δ.Ε. Ευπαλίου, Τολοφώνος, Λιδωρικίου του Δήμου Δωρίδος».

 ΘΕΜΑ 4: Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικών Δρόμων Τ.Κ. Μαραθιά, Δ.Ε. Ευπαλίου», μελέτη 5/2020.

ΘΕΜΑ 5: Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου: «Δημοτική Οδοποιία Τ.Κ. Μαραθιά, Δ.Ε. Ευπαλίου», μελέτη 15/2019.

ΘΕΜΑ 6: Έγκριση 1ου Πρακτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού για ανάθεση του έργου: «Δημοτική Οδοποιία Κοινότητας Λιδωρικίου, Δ.Ε. Λιδωρικίου» και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη.

ΘΕΜΑ 7: Έγκριση Πρακτικού Ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου του έργου: «Βελτίωση υποδομών ύδρευσης Τ.Κ. Μαλανδρίνου – Λιδωρικίου, Δ.Ε. Λιδωρικίου».    

ΘΕΜΑ 8: Αποδοχή πίστωσης – αναμόρφωση Προϋπολογισμού – τροποποίηση τεχνικού προγράμματος.