Εθελοντική Αιμοδοσία στο Γαλαξείδι, 7 Ιουλίου 2021, 18.30 – 21.00, Περιφερειακό Ιατρείο Γαλαξειδίου

Εθελοντική Αιμοδοσία στο Γαλαξείδι!

Τετάρτη 7 Ιουλίου 2021, 18.30 – 21.00
Περιφερειακό Ιατρείο Γαλαξειδίου