Σημαντικές προσφορές στο Σούπερ Μάρκετ Βορριάς (Κίρρα), 30 Ιουνίου – 3 Ιουλίου 2021

Σημαντικές προσφορές στο Σούπερ Μάρκετ Βορριάς (Κίρρα)

Τετάρτη 30 Ιουνίου – Σάββατο 3 Ιουλίου 2021

Αγίου Ιωάννου 41 και Σταμογιάννου, Κίρρα, τηλ. 2265034311