Ωράριο λειτουργίας Βιβλιοθήκης «Γιώργος Γάτος» (Παράρτημα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Άμφισσας)

Ωράριο λειτουργίας Βιβλιοθήκης «Γιώργος Γάτος»
Παράρτημα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Άμφισσας

Σταλλού 6, Άμφισσα, τηλ. 2265079094

από Δευτέρα έως Παρασκευή: 7.30 – 15.00