Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δωρίδος, 29 Ιουνίου 2021, 11.00, Δημοτικό Κατάστημα Ερατεινής

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δωρίδος

Τρίτη 29 Ιουνίου 2021, 11.00
Δημοτικό Κατάστημα Ερατεινής

< Πάτησε εδώ για να δεις την πρόσκληση >

Θέματα:

ΘΕΜΑ 1: Έγκριση και αποδοχή της μελέτης «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών του Δήμου Δωρίδος» (Αρ. μελέτης 1/2021), Προϋπολογισμού 245.055,00 €.

 ΘΕΜΑ 2: Έγκριση Σύναψης Προγραμματικής για την υλοποίηση του ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού για την Λειτουργία του Συστήματος Ανακύκλωσης μπλε κάδων στους Δήμους Ναυπακτίας – Δωρίδος –Θέρμο.

ΘΕΜΑ 3: Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Δωρίδος και του «Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας Α.Ε», για την Ανάθεση Καθαριότητας, Αποκομιδής και Μεταφοράς Απορριμμάτων της Νήσου Τριζoνίων, Δ.Ε. Τολοφώνος του Δήμου Δωρίδος στον Περιφερειακό ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. και εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για την υπογραφή της.

 ΘΕΜΑ 4: Έγκριση σύναψης σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Δωρίδος και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για το έργο της ΣΑΕΠ 066, με κ.ε. 2019 ΕΠ 06600018 για την εκτέλεση του έργου: «Αντικατάσταση αγωγών αμιάντου στο εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης Κοινότητας Τρικόρφου και εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για την υπογραφή της και ορισμός μέλους – εκπροσώπου του Δ. Δωρίδος στην κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΘΕΜΑ 5: Κατακύρωση πρακτικών της με ημερομηνία 23-06-2021 Επαναληπτικής πλειοδοτικής φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικού ακινήτου (Ξενώνας Κροκυλείου, συνολικού εμβαδού 696,73 τ.μ.) στην Κοινότητα Κροκυλείου.

 ΘΕΜΑ 6: Εκτέλεση του έργου «Βελτίωση δικτύου ύδρευσης Κοινότητας Αρτοτίνας Δ.Ε. Βαρδουσίων», του Κ.Α. 25-7336.023, Προϋπολογισμού: 7.199,44€.

 ΘΕΜΑ 7: Eκτέλεση του έργου «Διευθέτηση ομβρίων υδάτων Κοινότητας Ποτιδάνειας, Δ.Ε. Ευπαλίου», του Κ.Α. 25-7336.010, Προϋπολογισμού: 2.695,76€.